هاست ایران

آرین 64 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی

 • 64MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود ایجاد سایت مجزا
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
سامان 128 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد یک سایت فراهم است

 • 128MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
شاهین 256 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد یک سایت فراهم است

 • 256MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
جاوید 512 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد یک سایت فراهم است

 • 512MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
خورشید 1024 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد یک سایت فراهم است

 • 1024MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
آویژه 2048 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد یک سایت فراهم است

 • 2048MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS
کهکشان 4096 مگابایت

صدور گواهینامه امنیت 2048bit SSL هدیه رادان‌هاست برای دامنه های داخلی و بین‌المللی
امکان ایجاد بی‌نهایت سایت فراهم است

 • 4096MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel Control Panel
 • LiteSpeed Web Server
 • SSD NVMe Hard Disk
 • PHP version 5.6 Up to 7.3
 • CloudLinux OS